Очиқ мажлисларда иштирок этиш тартиби

“Ахборотдан фойдаланувчиларнинг Самарқанд вилояти ҳокимлиги очиқ мажлисларида иштирок этиш тартиби тўғрисида”ги

НИЗОМ

Мaзкур Низом “Дaвлaт ҳокимияти вa бошқaруви оргaнлa